top of page

Reklamacje i Zwroty

ZWROT TOWARU

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej transakcji w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.

 2. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, identycznym ze stanem, w jakim był w momencie jego doręczenia Klientowi. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginalny paragon fiskalny lub fakturę oraz oświadczenie odstąpienia od umowy zawarte w Formularzu Zwrotu Towaru.

 3. Klient dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt, po czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności w tym opłatę dokonana za wysyłkę ze sklepu do Klienta. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego)

 4. Sprzedający nie zwraca opłaty dokonanej przez Klienta za przesyłkę zwrotną do Sprzedającego.

 5. Klient zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę ze zwracanym Towarem.

 6. Klient zobowiązuje się do zwrotu Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź innego przewoźnika, który dostarczy przesyłkę na adres Sprzedającego. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 7. Adres Sprzedającego, na który należy przesłać zwracany Towar: NF DESIGN sp. z o.o., ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa z dopiskiem „Laurelle zwrot”.

 8. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania paczki ze zwrotem. Kwota należna Klientowi z tytułu zwrotu nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mówi pkt. 2.

 9. W przypadku rozbieżności w postanowieniach przedstawionych powyżej, a Regulaminem pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Regulaminu.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU.PDF

 

 

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji na zasadach określonych przez prawo, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Aby zgłosić reklamację Towaru, Klient zobowiązany jest odesłać Towar z dołączonym Formularzem Reklamacji.

 3. Adres do wysyłki Towaru: NF DESIGN sp. z o.o., ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, z dopiskiem „Laurelle reklamacja”.

 4. Klient zobowiązuje się przesłać Towar na własny koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź innego przewoźnika. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 5. Klient zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę.

 6. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki.

 7. Wynik reklamacji zostanie przedstawiony Klientowi przez Sprzedającego w rozmowie telefonicznej bądź za pośrednictwem maila.

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU.PDF

bottom of page